آژانس صبا (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - نقده)
سیسمونی شادی و راشین (بازار، پاساژها و مراکز خرید - نقده)
عطریجات دانشجو (بازار، پاساژها و مراکز خرید - نقده)
مرکز خرید حیدری (بازار، پاساژها و مراکز خرید - نقده)
آژانس کجاوه (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - نقده)
آژانس فرهنگ (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - نقده)
آژانس اوراز (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - نقده)
بدلیجات پرلانتا (بازار، پاساژها و مراکز خرید - نقده)
دبیرستان خوارزمی (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - نقده)
آژانس صبا* (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - نقده)
زبان سرای آکسفورد (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - نقده)
زبان سرای اردم (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - نقده)
پوشاک مردانه استانبول (بازار، پاساژها و مراکز خرید - نقده)
دبیرستان دکتر شریعتی (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - نقده)
پاساژ بنابی (بازار، پاساژها و مراکز خرید - نقده)
پاساژ سولدوز (بازار، پاساژها و مراکز خرید - نقده)
خوشه نقده (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - نقده)
تعاونی 22 نقده (شهرها، روستاها و مناطق صنعتی - نقده)
مقبره محمد اوراز (کوهنورد مشهور ایران) (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - نقده)
مسجد جامع اروميه (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - نقده)
شرکت مسافربری تعاونی 15 (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - نقده)
مدرسه ی نیکان (دانشگاه ها و مراکز آموزشی - نقده)
آژانس سینا (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - نقده)
آژانس صبا (وب سایت ها، ادارات و تلفن های ضروری - نقده)
موزه نقده (اماکن زیارتی، تفریحی و جاذبه های گردشگری - نقده)
اطلاعات شهرستان نقده